Aktualności

Od stycznia 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaklikowie rozpoczęła się kolejna edycja projektu systemowego " Czas na aktywność w Gminie Zaklików”.
2012-12-27 12:27:36

Ogłoszenie o szkoleniach w 2013 r.  w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Zaklików"

Projekt systemowy "Czas na aktywność w Gminie Zaklików" stanowi kontynuację działań w ramach projektu prowadzonych od 2008r.
2011-12-29 12:31:01
Ogłoszenie o szkoleniach w 2012r.  w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Zaklików"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie przystąpił do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Zaklików" na rok 2011.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie zakończył prace nad realizacją Projektu Systemowego „Czas na aktywność w Gminie Zaklików” w roku 2010. W projekcie wzięło udział 10 osób z terenu Gminy Zaklików, objętych pomocą Ośrodka, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych. To kolejny etap działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Co roku wobec uczestników stosowane są instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej. W ramach aktywizacji edukacyjnej organizowane są różnorodne szkolenia. Aktywizacja zawodowa to udział w warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego. Aktywizacja społeczna wiąże się z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych.


2010-11-19 12:26:44

Ogłoszenie o szkoleniach w ramach Projektu Systemowego "Czas na aktywność w gminie Zaklików"Na przełomie sierpnia i września br. 10 osób z terenu Gminy Zaklików stanowiących grupę uczestników Projektu Systemowego zakończyła szkolenia w ramach POKL. Tym samym osoby te nabyły umiejętności niezbędne do pracy w charakterze sprzedawcy, kucharza oraz opiekunki osób chorych i starszych.


Aktualne szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki!


W związku z realizacją projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Zaklików" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010 OPS przygotował następującą tematykę szkoleń


   Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie zakończył prace nad realizacją Projektu Systemowego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI na rok 2009, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji ostatniego z przewidzianych na rok 2009 szkoleń w ramach projektu "Czas na aktywność w Gminie Zaklików". Szkolenie z zakresu „ABC przedsiębiorczości”, w którym udział bierze pięć osób - Uczestniczek Projektu - prowadzone jest przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli.

2009-10-26 08:01:45


    W związku z realizacją projektu systemowego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie organizuje kolejny etap szkoleń na 2010 rok dla osób bezrobotnych, niepracujących, korzystających z pomocy społecznej.

    Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka (pokój nr 5) lub kontakt telefoniczny: 015 8738463 w terminie do 15 grudnia 2009 roku.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie działając w ramach projektu systemowego POKL podjął się realizacji kolejnych zadań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia oraz podwyższenia statusu zawodowego i społecznego osób korzystających z pomocy społecznej.
Strony: [ 1 ] 2